Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

12 Apríl 2019
Ekosystém alternatívnych foriem financovania firiem v SR

Alternatívne formy financovania firiem sú v Európe na vzostupe a stali sa dôležitým zdrojom financovania začínajúcich aj rastúcich podnikaní. Aktuálna správa projektu Altfinator sa venuje aj situácii na Slovensku, pričom sa zmieňuje aj o Klube podnikateľských anjelov Slovenska.

Prístup k alternatívnym formám financovania je v rámci Európy rozvinutý vo veľmi odlišnej miere. Kým v regiónoch severnej a západnej Európy sú alternatívne formy financovania pomerne bežnou súčasťou života podnikateľov, regióny južnej, strednej a východnej Európy v tomto smere značne zaostávajú. Projekt Altfinator podporuje prenos postupov, skúseností a znalostí z pokročilejších trhov EÚ na tie menej rozvinuté a snaží sa navrhovať, rozvíjať a implementovať stratégiu budovania kapacít pre finančný ekosystém a jeho účastníkov. Správa, v ktorej sa objavila zmienka o našom klube, sa venuje týmto krajinám: Maďarsko, Taliansko, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Ukrajina.

Pokiaľ ide o hodnotenie stavu na Slovensku z pohľadu anjelského a venture kapitálového investovania, správa sa zmieňuje o tom, že na strane predkladateľov projektov sa stretávame s nižšou kvalitou projektov, resp. nedostatočnou prípravou projektu na investíciu. Na strane investorov je badať vyššia miera konzervatívnosti, ktorá sa prejavuje nižšou pripravenosťou niesť riziko, resp. aj menšou znalosťou a orientáciou v téme equity investovania. So závermi štúdie sa stotožňujeme.

Uvedomujeme si, že tieto nedostatky sa dajú odstrániť len edukáciou trhu, o čo sa snažíme nielen prostredníctvom tohto blogu ale aj rôznymi prednáškami a workshopmi k téme, ktoré sú určené tak pre záujemcov o investovanie ako aj podnikateľov.

Stiahnite si celú správu