Prihlásenie investoraBlogChcem registrovať projekt

07 Marec 2019
20 otázok, ktoré vám pomôžu vžiť sa do kože investora

Podnikatelia veľmi často vôbec neuvažujú o tom, aké potreby má investor a zamýšľajú sa len nad tým, čo potrebujú oni sami. Nasledujúci zoznam otázok vás prinúti popremýšľať nad vaším projektom a byť lepšie pripravený/á na investorské otázky.

Ak sa zamyslíme nad tým, čo je pre investorov pri vyhodnocovaní investičných príležitostí najdôležitejšie, tak vždy sa do popredia dostanú oblasti ako je kvalita produktu (nápadu) a naliehavosť zákazníckej potreby, veľkosť trhu a schopnosť podnikania rýchlo rásť (škálovateľnosť), kvalita tímu, realizovateľnosť podnikateľského zámeru a šanca, že na investícii zarobia (racionálnosť valuácie a pravdepodobnosť exitu). Myšlienkový pochod investora pri posudzovaní investičných príležitostí môže predstavovať táto sekvencia otázok: 

1. Aký a čí problém produkt (výrobok alebo služba) rieši?

2. Čím je produkt výnimočný?

3. Prečo by zákazník mal produkt chcieť?

4. Aký je potenciál trhu, na ktorom chce podnikateľ pôsobiť?

5. Bude produkt v praxi fungovať? Čím vie podnikateľ preukázať, že produkt funguje a je oň záujem?

6. Ak bude fungovať, bude sa predávať?

7. Ak sa bude predávať, dá sa predajom vytvoriť aj zisk?

8. Ak sa dá vytvoriť zisk, aký veľký?

9. Je mi sympatická osoba podnikateľa?

10. Vedel by som s touto osobou spolupracovať?

11. Je podnikateľ schopný podnik riadiť?

12. Má podnikateľ tím, ktorý je schopný zrealizovať podnikateľský plán?

13. Koľko práce budem musieť vynaložiť, aby som mu pomohol dosiahnuť podnikateľské ciele?

14. Má podnikateľ reálnu predstavu o kapitálovej potrebe? 

15. Sú predložené finančné projekcie reálne?

16. Má podnikateľ premyslený a prepracovaný podnikateľský model a podnikateľský plán?

17. Je spôsob predaja a marketing premyslený a reálny? Ako dlho trvá proces predaja? Aké sú akvizičné náklady na zákazníka a aká je finančná hodnota, ktorú prinesie podnikaniu typický zákazník.

18. Sú finančné zdroje, ktoré podnikateľ požaduje, určené na rast podniku a nie iba na zaplatenie mzdy podnikateľa?

19. Je podnikateľova predstava o cene za ponúkaný podiel primeraná? Aké množstvo investovaných zdrojov bude potrebné, aby podnikanie dosiahlo zaujímavú škálu (riedenie podielov a počet investorských kôl)? 

20. Aké sú možnosti exitu investície, pre koho a pri akej veľkosti je podnikanie zaujímavé?